#گوگل در پی افزودن قابلیت گزارش دادن تصادفات رانندگی به اپلیکیشن #گوگل_مپس است و این قابلیت هم اکنون برای برخی از کاربران این اپلیکیشن فعال شده است و در آینده در دسترس همه کاربران قرار می‌گیرد.

گوگل در پی افزودن قابلیت گزارش دادن تصادفات رانند