بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ حامی ماراتن برنامه‌نویسی مالی در دانشگاه شهید بهشتی

ماراتن برنامه‌نویسی مالی شهید بهشتی با حمایت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در تاریخ ۷ الی ۹ آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.