2 ساعت

3 ساعت

7 ساعت

17 ساعت

تعداد فوتی‌های کرونا به ۳۰۰ نفر خواهد رسید/ اگر کسی سرفه کرد، قطعا کروناست

رئیسی گفت: اگر کسی سرفه کرد و گفت حساسیت فصلی دارم، آن را از جلسه بیرون...

17 ساعت

این افراد در کرونا روزه نگیرند! / فتوای آیت‌الله سیستانی!

23 ساعت

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود