حریرچی: موج چهارم کرونا سخت تر خواهد بود

به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی روز شنبه در نشست ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان زنجان با تاکید بر لزوم...

12 ساعت

15 ساعت

15 ساعت

16 ساعت

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو