فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید رآکتور تهران آغاز شد
غریب‌آبادی: مدیرکل آژانس نگفته احیای برجام نیازمند توافق جدیدی است
کشف و ضبط بیش از ۷۷۸ تن انواع مخدر توسط ایران در ۱۰ ماهه ۲۰۲۰
ابراز نگرانی نماینده دائم ایران از قصد آمریکا برای انجام آزمایش‌های انفجاری هسته‌ای
آژانس باید مستقل، بی طرف و حرفه‌ای باقی بماند
ماموریت آژانس اتمی در برجام راستی‌آزمایی است نه تحلیل و ارزیابی
درز گزارش محرمانه آژانس را به لحاظ حقوقی پیگیری می‌کنیم
غریب آبادی: ماری جوانا و حشیش موادمخدر ممنوع هستند
غریب آبادی: ماری جوانا و حشیش همچنان جزو موادمخدر ممنوعه هستند
نامه ایران به گروسی: آژانس ترور شهید فخری‌زاده را محکوم کند

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو