اراجیف جدید وزیر خارجه عربستان علیه ایران
وزیر خارجه سعودی: از عادی‌سازی روابط با اسرائیل حمایت می‌کنیم

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود