4 روز

ثبت نام ۹۰ هزار متقاضی مسکن ملی در دور جدید / اختلال سایت برطرف شد

19 روز

ثبت‌نام دور جدید مسکن ملی در راه است

19 روز

مهلت واریز وجه مسکن ملی به پایان رسید

22 روز

مهلت واریز وجه مسکن ملی به پایان رسید
مهلت تمام شد
 امروز آخرین فرصت برای واریز ۴۰ میلیون تومان مسکن ملی است
معاون وزیر راه: برای واریز آورده مسکن ملی ۲ روز فرصت باقی است

26 روز

مهلت تکمیل آورده نقدی مسکن ملی تمدید شد
فقط دو روز برای تکمیل آورده مسکن ملی فرصت دارید

1 ماه

ثبت نام مجدد از حذفی‌های مسکن ملی

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو