پرسپولیسی ها بزودی شارژ مالی می شوند

1 روز

در آستانه دیدار حساس با نساجی ؛ تمرین استقلال تعطیل شد !
سرمربی پیشین تیم ملی : بازیکنان استقلال در قیاس با پرسپولیس ضعیف تر هستند !

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود