2 ماه

وداع تلخ فیروزجا از مسابقات آنلاین شطرنج

3 ماه

قهرمانی زودهنگام کارلسن با پیروزی مقابل فیروزجا در سوپرتورنمنت حضوری شطرنج

3 ماه

صدر نشینی فیروزجا در بین قدرت‌های شطرنج جهان/ کارلسن انتقام گرفت

3 ماه

پیروزی عجیب فیروزجا در رقابت‌های سوپرتورنمنت حضوری شطرنج

3 ماه

شکست عجیب فیروزجا مقابل کارلسن در سوپرتونمنت حضوری شطرنج

3 ماه

پیروزی فیروزجا در اولین سوپرتورنمت حضوری شطرنج/  کارلسن حریف بعدی فیروزجا

4 ماه

فیروزجا همچنان بدون پیروزی در سوپرتورنمنت سریع آنلاین

4 ماه

شکست فیروزجا مقابل کاسپاروف/ زور کارلسن هم به کاسپاروف نرسید

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو