شروط مجلس برای افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت فعلا از افزایش قیمت خودرو منصرف شد

4 ماه

جنجال گرانی خودرو با فرمول جدید شورای رقابت

4 ماه

از بین رفتن ارزش پول ودیعه گذاران ؛ قصور خودروسازان یا شورای رقابت
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
آزاد سازی قیمت‌ها؛ شورای رقابت از قیمت‌گذاری برخی خودروها خارج می‌شود
قیمت‌گذاری کدام خودروها حذف می‌شود؟
جزئیات افزایش قیمت رسمی خودرو

6 ماه

افزایش قیمت کارخانه بازار خودرو را آچمز کرد

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود