19 روز

آغاز مسابقات شطرنج دانشجویان پسر آسیا/ رقابت ۱۲ تیم به روش سوییسی

22 روز

بسته شدن روزانه ۵۰۰ حساب کاربری شطرنج بازان به دلیل تقلب
بسته شدن روزانه 500 حساب کاربری شطرنج بازان به دلیل تقلب

23 روز

سومی شطرنج بازان نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان

28 روز

پایان رقابت‌های شطرنج دانشجویان دختر آسیا/ ایران در جایگاه سوم ایستاد

1 ماه

انصراف هندی ها از شطرنج دانشجویان آسیا به دلیل امتحانات دانشگاهی!

1 ماه

کسب شش سهمیه جهانی توسط شطرنج‌بازان نوجوان ایران
نبرد فیروزجا با ابرقدرتهای شطرنج جهان در مسابقات تاتا استیل

1 ماه

نبرد فیروزجا با ابرقدرتهای شطرنج جهان در مسابقات تاتا استیل

1 ماه

شطرنج‌باز محبوب خود را به تور ۱.۵ میلیون دلاری برگردانید

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو