8 ماه

زیارت اربعین حسینی صوتی و تصویری
مراسم قرائت زیارت اربعین با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
زیارت اربعین تعیین‌کننده ملاک‌ها و معیارهای زندگی اجتماعی امروز ماست
مراسم قرائت زیارت اربعین با حضور رهبر انقلاب
پخش قرائت زیارت اربعین همنوا با رهبر انقلاب از شبکه 1
به تو از دور سلام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود