23 روز

روحانی: زندگی مردم در این چند سال خیلی سخت شد؛ من می فهمم / دلم می‌خواست دولت را با رشد منفی تحویل ندهم/ به اندازه کل تاریخ ایران اکتشاف انجام دادیم

27 روز

1 ماه

وضعیت اقتصاد ایران از دید بانک جهانی+وضعیت همسایگان
زاکانی: دست دولت روحانی در جیب مردم است

زاکانی در پاسخ به سوال دیگری گفت: بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد ما نفتی است؛ دولت‌ها در گذشته با پول نفت خودشان ر...
کاهش ۳۳۰۰ برابری ارزش پول ملی/ درآمد هزار میلیاردی ۱۷ نفر در بورس
دولت باید در اقتصاد سرمایه گذاری کند نه دخالت!

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود