12 روز

13 روز

13 روز

9 ماه

بازار اجاره مسکن باز هم رکورد زد / سوءاستفاده موجران از سیاست تسهیلات ودیعه مسکن

11 ماه

عدم رعایت مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها

1 سال

اجاره ویلا شمال با بهترین قیمت با رادار ۳۶۱

1 سال

ادعای یک مسئول: اجاره بها کاهش یافت

1 سال

افزایش ۲۷.۴ درصدی نرخ اجاره‌ در مرداد
افزایش ۲۷.۴ درصدی نرخ اجاره‌بها در تهران

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود