تصویری عجیب از سامان قدوس
ستاره ایرانی باشگاه آمیان در آستانه یک انتقال جذاب ؛ قدوس در راه انگلیس

9 ماه

قدوس تست پزشکی را با موفقیت سپری کرد
رسمی؛ سامان قدوس به تیم مشهور لندنی پیوست

9 ماه

رئیس باشگاه آمیان: قدوس امروز به برنتفورد می پیوندد
سامان قدوس در یک قدمی لیگ انگلیس
مقصد بعدی سامان قدوس ؟ لیگ انگلیس
گزارش روزنامه فرانسوی درخصوص وضعیت انتقال سامان قدوس به برنتفورد
نمایش ناامید کننده سامان قدوس در فرانسه
لیگ 2 فرانسه؛ اولین باخت به حساب آمیان و قدوس نوشته شد

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود