انجمن جام جهانی 2022 قطر

/g/world_cup_2022_qatar

جام جهانی 2022 قطر

اعضای انجمن: 19 نفر

تازه ها

4 ماه

انتخابی جام جهانی در قاره آمریکای شمالی به تعویق افتاد

4 ماه

انتخابی جام جهانی در منطقه کونکاکاف به تعویق افتاد

6 ماه

6 ماه

7 ماه

7 ماه

9 ماه

11 ماه

1 سال

1 سال

انجمن جام جهانی 2022 قطر

/g/world_cup_2022_qatar

جام جهانی 2022 قطر

اعضای انجمن: 19 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو