گیتی‌چه تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

تازه ها

1 سال

قضاوت داور زن برای اولین بار در تنیس مردان ایران

داور زن برای اولین بار تنیس مردان ایران را قضاوت می کند.

داور زن برای اولین بار تنیس مردان ایران...

1 سال

جوکوویچ از صعود به فینال تور ATP لندن بازماند

1 سال

چهره چهار تنیسور برتر تور ATP لندن مشخص شد

1 سال

هزارمین پیروزی برای نادال

1 سال

رافائل نادال و بیست عنوان گرند اسلم+ویدئو

1 سال

نادال برای سیزدهمین بار جام قهرمانی را در پاریس بالای سر برد

1 سال

حذف زورف در روز صعود نادال و تیم

1 سال

حذف بخت نخست قهرمانی از رولان گاروس

1 سال

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی

1 سال

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی
گیتی‌چه تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود