گیتی‌چه تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

تازه ها

5 ماه

قضاوت داور زن برای اولین بار در تنیس مردان ایران

داور زن برای اولین بار تنیس مردان ایران را قضاوت می کند.

داور زن برای اولین بار تنیس مردان ایران...

8 ماه

جوکوویچ از صعود به فینال تور ATP لندن بازماند

8 ماه

چهره چهار تنیسور برتر تور ATP لندن مشخص شد

8 ماه

هزارمین پیروزی برای نادال

9 ماه

رافائل نادال و بیست عنوان گرند اسلم+ویدئو

9 ماه

نادال برای سیزدهمین بار جام قهرمانی را در پاریس بالای سر برد

9 ماه

حذف زورف در روز صعود نادال و تیم

9 ماه

حذف بخت نخست قهرمانی از رولان گاروس

10 ماه

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی

10 ماه

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی
گیتی‌چه تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای گیتی‌چه: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود