انجمن تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای انجمن: 2 نفر

تازه ها

2 ماه

جوکوویچ از صعود به فینال تور ATP لندن بازماند

2 ماه

چهره چهار تنیسور برتر تور ATP لندن مشخص شد

2 ماه

هزارمین پیروزی برای نادال

3 ماه

رافائل نادال و بیست عنوان گرند اسلم+ویدئو

3 ماه

نادال برای سیزدهمین بار جام قهرمانی را در پاریس بالای سر برد

3 ماه

حذف زورف در روز صعود نادال و تیم

3 ماه

حذف بخت نخست قهرمانی از رولان گاروس

3 ماه

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی

3 ماه

پیروزی جوکوویچ و سیتسیپاس در روز حذف بخت دوم قهرمانی

3 ماه

پیروزی جوکوویچ، سیتسیپاس و پلیسکووا
انجمن تنیس

/g/tennis

تنیس

اعضای انجمن: 2 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو