گیتی‌چه همسرانه

/g/spouse

همسرانه

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

تازه ها

دلیل خیانت همسر
علت عصبانیت و بداخلاقی همسرتان

8 روز

سکوت، قاتل خاموش زندگی‌مشترک/یک رفتار آسیب زا را ترک کنیم

از ابتدا که برایم تعریف می کند ، می گوید که از اول زندگی مشترکشان دعوا و اختلاف زیاد داش...

26 روز

جملاتی که حتما باید به همسرتان بگویید!

26 روز

شیوه انتقاد از همسر

26 روز

نشانه های  مردی، که  آسیب روحی دیده چیست؟

4 ماه

4 ماه

5 ماه

متن عاشقانه دلتنگی+جملات عاشقانه دلتنگی برای همسر

5 ماه

گیتی‌چه همسرانه

/g/spouse

همسرانه

اعضای گیتی‌چه: 18 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود