گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

تازه ها

20 روز

بهترین کتاب (های) خودسازی که خوندید رو نام ببرید

1 سال

چرا ساده‌ترین‌ کارها را به تعویق می‌اندازیم؟

سال نو را جور دیگری آغاز کنید، به سراغ کارهای ساده و عقب افتاده بروید، انجامش دهید و شرش را بکنید. تن...

1 سال

استعدادیابی نوجوانان

1 سال

چگونه ارزش های خود را پیدا کنیم؟

ارزش های شخصی هر فردی، جز مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های او محسوب می شود که می تواند زندگی او را تا حد بسیار زیادی...

1 سال

ساخت دفتر برنامه ریزی

1 سال

انواع برنامه ریزی

1 سال

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان

1 سال

چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم؟

1 سال

ایجاد انگیزه در کودکان

1 سال

راه های افزایش انگیزه در ورزشکاران
گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود