گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

تازه ها

10 ماه

چرا ساده‌ترین‌ کارها را به تعویق می‌اندازیم؟

سال نو را جور دیگری آغاز کنید، به سراغ کارهای ساده و عقب افتاده بروید، انجامش دهید و شرش را بکنید. تن...

11 ماه

استعدادیابی نوجوانان

11 ماه

چگونه ارزش های خود را پیدا کنیم؟

ارزش های شخصی هر فردی، جز مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های او محسوب می شود که می تواند زندگی او را تا حد بسیار زیادی...

11 ماه

ساخت دفتر برنامه ریزی

11 ماه

انواع برنامه ریزی

11 ماه

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان

12 ماه

چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم؟

12 ماه

ایجاد انگیزه در کودکان

12 ماه

راه های افزایش انگیزه در ورزشکاران

12 ماه

چگونه برنامه ریزی خود را عملی کنیم؟
گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود