گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

تازه ها

6 ماه

چرا ساده‌ترین‌ کارها را به تعویق می‌اندازیم؟

سال نو را جور دیگری آغاز کنید، به سراغ کارهای ساده و عقب افتاده بروید، انجامش دهید و شرش را بکنید. تن...

8 ماه

استعدادیابی نوجوانان

8 ماه

چگونه ارزش های خود را پیدا کنیم؟

ارزش های شخصی هر فردی، جز مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های او محسوب می شود که می تواند زندگی او را تا حد بسیار زیادی...

8 ماه

ساخت دفتر برنامه ریزی

8 ماه

انواع برنامه ریزی

8 ماه

اهمیت برنامه ریزی در مدیریت زمان

8 ماه

چگونه سخنرانی را به پایان برسانیم؟

8 ماه

ایجاد انگیزه در کودکان

8 ماه

راه های افزایش انگیزه در ورزشکاران

8 ماه

چگونه برنامه ریزی خود را عملی کنیم؟
گیتی‌چه خودسازی

/g/self_development

خودسازی

اعضای گیتی‌چه: 22 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود