گیتی‌چه سعدی

/g/saadi

سعدی

اعضای گیتی‌چه: 56 نفر

تازه ها

14 روز

ششمین خوان سعدی/ افصح‌المتکلمین پارسایی جلوت گزین بود

سید مرتضی جعفری شامگاه دوشنبه ششم اردیبهشت در ششمین شب از برنامه "هفت شب بر خوان سعدی"  که ب...

15 روز

پنجمین خوان سعدی‌شناسی/ سائیدن سر به ساحت خورشید

با برنامه ریزی مرکز سعدی شناسی، شب پنجم از "هفت شب برخوان سعدی" ویژه بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی...

17 روز

سعدی برای مخاطب اهمیت قائل بود

سومین شب از سلسه برنامه های "هفت شب بر خوان سعدی" به مناسبت یادروز استاد سخن سعدی شیرازی و به همت مرکز سعدی شناسی، ...

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

6 ماه

آرامگاه سعدی میزبان «بوستان» شد+فیلم

6 ماه

گیتی‌چه سعدی

/g/saadi

سعدی

اعضای گیتی‌چه: 56 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود