گیتی‌چه سعدی

/g/saadi

سعدی

اعضای گیتی‌چه: 56 نفر

تازه ها

1 سال

ششمین خوان سعدی/ افصح‌المتکلمین پارسایی جلوت گزین بود

سید مرتضی جعفری شامگاه دوشنبه ششم اردیبهشت در ششمین شب از برنامه "هفت شب بر خوان سعدی"  که ب...

1 سال

پنجمین خوان سعدی‌شناسی/ سائیدن سر به ساحت خورشید

با برنامه ریزی مرکز سعدی شناسی، شب پنجم از "هفت شب برخوان سعدی" ویژه بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی...

1 سال

سعدی برای مخاطب اهمیت قائل بود

سومین شب از سلسه برنامه های "هفت شب بر خوان سعدی" به مناسبت یادروز استاد سخن سعدی شیرازی و به همت مرکز سعدی شناسی، ...

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

آرامگاه سعدی میزبان «بوستان» شد+فیلم

1 سال

گیتی‌چه سعدی

/g/saadi

سعدی

اعضای گیتی‌چه: 56 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود