گیتی‌چه قرآن کریم

/g/qoran

قرآن کریم

اعضای گیتی‌چه: 15 نفر

تازه ها

7 ماه

راه‌اندازی نسخه‌ موبایل سایت قرآنی تنزیل

به گزارش ایسنا،. در این وب اپلیکیشن قرآنی امکاناتی  از جمله،مشاهده‌ متن قرآن کریم و حرکت ساده بین صفحات آ...

1 سال

تفسیر آیه 2 سوره نساء - خوردن مال یتیم - گناه صغیره و کبیره

1 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

گیتی‌چه قرآن کریم

/g/qoran

قرآن کریم

اعضای گیتی‌چه: 15 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود