گیتی‌چه گیاهان

/g/plants

گیاهان

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

تازه ها

9 ماه

گیاهان آپارتمانی کمیاب و زیبا با نگهداری آسان

برخی از گیاهان کمیاب که در مناطق گرمسیری رشد می کنند گیاهان مناسبی برای آپارتمان به حساب می آیند که ...

1 سال

اطلاعات لازم برای پرورش و نگهداری گیاه کالیسیا

گیاه کالیسیا را معمولا به عنوان گیاه خانگی استفاده می کنند و اصالت گیاه کالیسیا به نواحی جنوبی آمری...

1 سال

1 سال

1 سال

چرا بعد از خرید نهال گردو برخی از نهال ها خشک می شوند؟

1 سال

1 سال

1 سال

گیاه افسنطین را بیشتر بشناسید

1 سال

گیتی‌چه گیاهان

/g/plants

گیاهان

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود