گیتی‌چه گیاهان

/g/plants

گیاهان

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

تازه ها

4 ماه

گیاهان آپارتمانی کمیاب و زیبا با نگهداری آسان

برخی از گیاهان کمیاب که در مناطق گرمسیری رشد می کنند گیاهان مناسبی برای آپارتمان به حساب می آیند که ...

11 ماه

اطلاعات لازم برای پرورش و نگهداری گیاه کالیسیا

گیاه کالیسیا را معمولا به عنوان گیاه خانگی استفاده می کنند و اصالت گیاه کالیسیا به نواحی جنوبی آمری...

1 سال

1 سال

1 سال

چرا بعد از خرید نهال گردو برخی از نهال ها خشک می شوند؟

1 سال

1 سال

1 سال

گیاه افسنطین را بیشتر بشناسید

1 سال

گیتی‌چه گیاهان

/g/plants

گیاهان

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود