انجمن پرسپولیس

/g/perspolis

پرسپولیس

اعضای انجمن: 190 نفر

instagram.com

تازه ها

1 روز

4 روز

استعفا در هیات مدیره پرسپولیس

دو عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تهران به زودی از سمت خود برکنار می‌شوند.

به گزارش ایلنا، محمد حسین میثاقی در برنا...

4 روز

4 روز

5 روز

11 روز

11 روز

12 روز

12 روز

12 روز

انجمن پرسپولیس

/g/perspolis

پرسپولیس

اعضای انجمن: 190 نفر

instagram.com

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو