انجمن نقد فیلم ایرانی

/g/movie_review_iran

نقد فیلم ایرانی

اعضای انجمن: 4 نفر

تازه ها

13 روز

نقد و بررسی فیلم ناگهان درخت

26 روز

برنامه«نقدسینما» فردا پیرامون چه می چرخد؟

26 روز

تحلیل یک فیلم سینمایی با حضور امیرشهاب رضویان

1 ماه

نقد و بررسی فیلم ناگهان درخت
نقد و بررسی فیلم جمشیدیه

2 ماه

نقد و بررسی فیلم «خط باریک قرمز » به کارگردانی فرزاد خوشدست

3 ماه

نقد و بررسی فیلم بی حسی موضعی

3 ماه

فوبیاهای یک مرد تنها/ نگاهی به فیلم «تعارض»
نقد و بررسی فیلم دوئت

4 ماه

نقد و بررسی فیلم بنفشه آفریقایی
انجمن نقد فیلم ایرانی

/g/movie_review_iran

نقد فیلم ایرانی

اعضای انجمن: 4 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو