گیتی‌چه نقد فیلم خارجی

/g/movie_review

نقد فیلم خارجی

اعضای گیتی‌چه: 6 نفر

تازه ها

3 ماه

نقد فیلم ماشین مرا بران (Drive My Car)

3 ماه

نقد فیلم جاودانگان (Eternals)

4 ماه

نقد فیلم گزارش فرانسوی (The French Dispatch)

5 ماه

نقد و بررسی ونوم: بگذارید کارنیج بیاید (Venom: Let There Be Carnage)

6 ماه

نقد و بررسی فیلم زمانی برای مردن نیست (No Time To Die)

7 ماه

نقد و بررسی فیلم مرد آزاد (Free Guy)

8 ماه

نقد و بررسی فیلم مرد آبنباتی (Candyman)

8 ماه

نقد و بررسی فیلم مرد گریان (Cry Macho)

8 ماه

نقد و بررسی فیلم بدخیم (Malignant)

8 ماه

نقد و بررسی فیلم نفس نکش 2 (Don't Breathe 2)
گیتی‌چه نقد فیلم خارجی

/g/movie_review

نقد فیلم خارجی

اعضای گیتی‌چه: 6 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود