گیتی‌چه نقد فیلم خارجی

/g/movie_review

نقد فیلم خارجی

اعضای گیتی‌چه: 6 نفر

تازه ها

21 روز

نقد و بررسی فیلم مرد آزاد (Free Guy)

27 روز

نقد و بررسی فیلم مرد آبنباتی (Candyman)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم مرد گریان (Cry Macho)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم بدخیم (Malignant)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم نفس نکش 2 (Don't Breathe 2)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم شوالیه سبز (The Green Knight)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم خاطره پردازی (Reminiscence)

1 ماه

نقد و بررسی فیلم آنت (Annette)

2 ماه

نقد و بررسی فیلم جولت (Jolt)

2 ماه

نقد و بررسی فیلم سریع و خشمگین 9 ( F9: The Fast Saga)
گیتی‌چه نقد فیلم خارجی

/g/movie_review

نقد فیلم خارجی

اعضای گیتی‌چه: 6 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود