انجمن هنرهای رزمی ترکیبی

/g/mma

هنرهای رزمی ترکیبی

اعضای انجمن: 3 نفر

تازه ها

1 ماه

امیر علی اکبری، ساعاتی دیگر در مقابل حریف داغستانی خود بدالبصیر واگابوف

1 ماه

مبارزه کامل امیر علی اکبری با دنیل امیلانچوک ملقب به خرس لهستانی با گزارش فارسی
ناکامی الهامی در رسیدن به کمربند قهرمانی MMA با ناداوری

1 ماه

آخرین مبارزه حبیب نورماگومدوف در ufc و خداحافظی از ورزش حرفه ای !!!

2 ماه

بازگشت دوباره مبارز پرحاشیه به UFC

1 سال

مبارزه کاپیتان پیشین تیم ملی کاراته در MMA

1 سال

1 سال

1 سال

1 سال

انجمن هنرهای رزمی ترکیبی

/g/mma

هنرهای رزمی ترکیبی

اعضای انجمن: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو