گیتی‌چه زبان انگلیسی

/g/learn_english

زبان انگلیسی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

تازه ها

9 ماه

4 اشتباه رایج در روند یادگیری زبان

 			    			خیلی از زبان‌آموزان به‌سختی مطالبی را که آموختند به ‌خاطر می‌آورند. شاید روزی ده کلمه می‌آموزند؛ اما...

10 ماه

آموزش زبان انگلیسی - آب و هوا

1 سال

2 سال

2 سال

2 سال

گیتی‌چه زبان انگلیسی

/g/learn_english

زبان انگلیسی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود