انجمن حسن روحانی

/g/hassan_rohani

حسن روحانی

اعضای انجمن: 3 نفر

تازه ها

روحانی: ایران می تواند نیازهای منطقه و جهان را ارزان تر تامین کند

1 ماه

روحانی: دولت‌ آینده‌ آمریکا سیاست‌های نادرست ترامپ را جبران کند

6 ماه

تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.

ایسنا

#حسن_روحانی #بورس

6 ماه

روحانی: مشوق‌های ویژه برای صادرکنندگان متعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود

ایرنا

#حسن_روحانی

6 ماه

6 ماه

7 ماه

7 ماه

7 ماه

7 ماه

انجمن حسن روحانی

/g/hassan_rohani

حسن روحانی

اعضای انجمن: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو