انجمن فیه ما فیه مولانا

/g/fihemafih

فیه ما فیه مولانا

اعضای انجمن: 16 نفر

تازه ها

11 ماه

فصل هفتادم - دلدارم گفت کان فلان زنده بچیست

11 ماه

فصل شصت و نهم - فرمود این که میگویند در نفس آدمی شریّ هست

11 ماه

فصل شصت و هشتم - میان بنده و حق حجاب همین دوست و باقی حجب ازین دو ظاهر میشود

11 ماه

فصل شصت و هفتم - سُئِلَ عِیْسی عَلَیْهِ یَا رُوْحَ اللهِّ اَیُّ شَیْیءِ اَعْظَمُ

11 ماه

فصل شصت و ششم - خَلَقَ آدَمَ عَلی صُوْرَتِهِ آدمیان همه مظهر میطلبند

11 ماه

فصل شصت و پنجم - سراج الدیّن گفت که مسئلۀ گفتم اندرون من درد کرد فرمود

11 ماه

فصل شصت و چهارم - اهل دوزخ در دوزخ خوشتر باشند که اندر دنیا

11 ماه

فصل شصت و سوم - هر علمی که آن بتحصیل و کسب در دنیا حاصل شود

11 ماه

فصل شصت و دوم - دوستان را در دل رنجها باشد که آن بهیچ داروی خوش نشود

11 ماه

فصل شصت و یکم - بعضی گفته‌ا‌‌‌ند محبّت موجب خدمتست و این چنین نیست
انجمن فیه ما فیه مولانا

/g/fihemafih

فیه ما فیه مولانا

اعضای انجمن: 16 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو