گیتی‌چه فیه ما فیه مولانا

/g/fihemafih

فیه ما فیه مولانا

اعضای گیتی‌چه: 17 نفر

تازه ها

2 سال

فصل هفتادم - دلدارم گفت کان فلان زنده بچیست

2 سال

فصل شصت و نهم - فرمود این که میگویند در نفس آدمی شریّ هست

2 سال

فصل شصت و هشتم - میان بنده و حق حجاب همین دوست و باقی حجب ازین دو ظاهر میشود

2 سال

فصل شصت و هفتم - سُئِلَ عِیْسی عَلَیْهِ یَا رُوْحَ اللهِّ اَیُّ شَیْیءِ اَعْظَمُ

2 سال

فصل شصت و ششم - خَلَقَ آدَمَ عَلی صُوْرَتِهِ آدمیان همه مظهر میطلبند

2 سال

فصل شصت و پنجم - سراج الدیّن گفت که مسئلۀ گفتم اندرون من درد کرد فرمود

2 سال

فصل شصت و چهارم - اهل دوزخ در دوزخ خوشتر باشند که اندر دنیا

2 سال

فصل شصت و سوم - هر علمی که آن بتحصیل و کسب در دنیا حاصل شود

2 سال

فصل شصت و دوم - دوستان را در دل رنجها باشد که آن بهیچ داروی خوش نشود

2 سال

فصل شصت و یکم - بعضی گفته‌ا‌‌‌ند محبّت موجب خدمتست و این چنین نیست
گیتی‌چه فیه ما فیه مولانا

/g/fihemafih

فیه ما فیه مولانا

اعضای گیتی‌چه: 17 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود