گیتی‌چه روانشناسی

/g/family_therapy

روانشناسی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

تازه ها

سوالات ازدواج با نظامی | ارتشی | سپاهی | نیروی انتظامی
سوالاتی که باید برای ازدواج با فرد خارجی بپرسید
سنجش صمیمیت احساسی و عاطفی با مجموعه سوالات آشنایی قبل از ازدواج
سوالات سلامت جسمی در ازدواج
روش های مشاوره ازدواج
راه های تشخیص خشونت علیه زنان آورده شده است. چه مردانی خشونت بیش تری در روابط خود دارند؟ خشونت خانگی چیست و چه ارتباطی با خشونت علیه زنان دارد؟
گیتی‌چه روانشناسی

/g/family_therapy

روانشناسی

اعضای گیتی‌چه: 3 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود