انجمن کارآفرینان

/g/entrepreneur

کارآفرینان

اعضای انجمن: 30 نفر

تازه ها

4 ماه

4 ماه

ایلان ماسک با پیشی گرفتن از مارک زاکربرگ به سومین شخصیت ثروتمند در جهان تبدیل شد

8 ماه

9 ماه

9 ماه

12 ماه

افزایش دارایی ایلان ماسک ظرف مدت یک ساعت

1 سال

ثروتمندترین زنان و مردان جهان از دید نشریه فوربس

1 سال

1 سال

1 سال

انجمن کارآفرینان

/g/entrepreneur

کارآفرینان

اعضای انجمن: 30 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو