انجمن زلزله

/g/earthquake

زلزله

اعضای انجمن: 5 نفر

تازه ها

27 روز

آیا زلزله بامدادی دماوند با آتشفشان ارتباطی داشت؟

2 ماه

بیمارستانی که ۶ ماه پس از افتتاح در زمینلرزه ۲۱ آبان ۹۶ سرپل ذهاب فروریخت

2 ماه

زمینلرزه‌ای که بیش از ۳ هزار پسلرزه داشت/کرمانشاه جزو ۱۰ استان با لرزه خیزی بالا

2 ماه

فوری/ 11 شهر ایران امروز همزمان لرزید + جزئیات

4 ماه

عامل زلزله شب گذشته دماوند مشخص شد

4 ماه

آخرین آمار تلفات زلزله شدید امروز در گلستان

4 ماه

آخرین جزئیات از زلزله نسبتا شدید گلستان

6 ماه

7 ماه

7 ماه

انجمن زلزله

/g/earthquake

زلزله

اعضای انجمن: 5 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو