گیتی‌چه دیوان حافظ

/g/divan_of_hafez

دیوان حافظ

اعضای گیتی‌چه: 31 نفر

تازه ها

1 سال

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی - غزلیات حافظ - غزل شماره 495

1 سال

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی - غزلیات حافظ - غزل شماره 494

1 سال

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 493

1 سال

سلامی چو بوی خوش آشنایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 492

1 سال

به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 491

1 سال

در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی - غزلیات حافظ - غزل شماره 490

1 سال

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی - غزلیات حافظ - غزل شماره 489

1 سال

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی - غزلیات حافظ - غزل شماره 488

1 سال

ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی - غزلیات حافظ - غزل شماره 487

1 سال

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی - غزلیات حافظ - غزل شماره 486
گیتی‌چه دیوان حافظ

/g/divan_of_hafez

دیوان حافظ

اعضای گیتی‌چه: 31 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود