مقصد بعدی کارلوس کی روش سرمربی پیشین تیم ملی مشخص شد

وب سایت news24 به بررسی گزینه های احتمالی هدایت آفریقای جنوبی پرداخت و کارلوس کی روش را یکی ا...