گیتی‌چه حیوانات

/g/animals

حیوانات

اعضای گیتی‌چه: 60 نفر

تازه ها

4 ماه

کشف بقایای کرگدن عظیم الجثه ۲۲ میلیون ساله‌ در چین

 طبق مطالعه جدیدی که در روز پنجشنبه منتشر شده است، دانشمندان چینی بقایای دو کرگدن عظیم الجثه را...

2 سال

2 سال

2 سال

2 سال

3 سال

چگونه ترس از حیوانات را از بین ببریم | فوبیای حیوانات

3 سال

3 سال

3 سال

گیتی‌چه حیوانات

/g/animals

حیوانات

اعضای گیتی‌چه: 60 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود

گیتی شو

ثبت نام

 / 

ورود