انجمن هوش مصنوعی

/g/ai

هوش مصنوعی

اعضای انجمن: 1 نفر

تازه ها

4 ماه

ابداع ترکیبات جایگزین فلزات نادر با کمک هوش مصنوعی

7 ماه

11 ماه

هوش مصنوعی با بررسی حرکات چشم، ام‌اس را تشخیص می‌دهد

1 سال

ساندار پیچای: هوش مصنوعی باید قانونمند شود

1 سال

حکمرانی هوش مصنوعی بر دنیای کوانتوم

1 سال

1 سال

انجمن هوش مصنوعی

/g/ai

هوش مصنوعی

اعضای انجمن: 1 نفر

ورود

ثبت نام

گیتی شو

گیتی شو